So sánh kích thước dương vật

 
So sánh kích thước dương vật

Kích thước dương vật

Kích thước dương vật người liên quan đến chiều dài và chiều rộng của cơ quan sinh dục nam giới. Ham muốn có được dương vật lớn hơn đã mang lại sự hình thành và phát triển của các dịch vụ tăng trưởng kích cỡ và làm to dương vật.

Kích thước dương vật

Kích thước dương vật

Nếu so sánh kích thước dương vật với những loài linh trưởng, kể cả các loài lớn hơn như gorilla (khỉ đột), thì kích thước dương vật ở người tương đối lớn. Xét về cả chiều dài và chiều rộng, loài người có dương vật lớn hơn rất nhiều so với tất cả các loài linh trưởng khác.

 

 

 

 

Theo chiều dài

Bảng so sánh kích thước dương vật

Bảng so sánh kích thước dương vật

 

Theo chu vi

Bảng so sánh kích thước dương vật theo chu vi

Bảng so sánh kích thước dương vật theo chu vi

Cải thiện kích thước dương vật dễ dàng >>> http://lamtoduongvat.info

>>Bài viết liên quan :Những yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ dương vật

 

 

You May Also Like