Máy tập làm to dương vật

Hầu như tất cả những dụng cụ tăng cường tình dục và sinh lý nam hiệu quả nhất đều được phát triển từ những bệnh viện và cơ quan y tế khác vì những mục đích chữa bệnh, giống như máy tập làm to dương vật có tên là SizeGenetics device. Không có gì là hiếm thấy để tìm ra những công cụ này trong việc phát triển để chữa trị một vài căn bệnh mà trong các trường hợp này họ đã sai lầm do giải pháp tăng trưởng.

Read more