Tại sao các loại thảo mộc hỗn hợp tác dụng tốt hơn từng loại riêng lẻ?

Một vấn đề là các loại thảo mộc được trộn lẫn với nhau được gọi là gì? Tại sao các loại thảo mộc hỗn hợp tác dụng tốt hơn từng loại riêng lẻ?

Trả lời: Vâng, có một số lý do tại sao chúng tác dụng tốt hơn nếu pha trộn đúng cách. Đây là câu chuyện ngắn gọn. Mỗi công thức hợp chất chứa hai đến năm thảo dược tác nhân chính là một phần của sự pha trộn được thiết kế cho các mục đích cụ thể. Vì tất cả các bộ phận cơ thể, và hầu hết các triệu chứng liên quan đến nhau, điều đó là rất hay để có các loại thảo mộc có thể ảnh hưởng đến từng phần của vấn đề. Thân hình cân đối được khuyến khích bởi sự kết hợp của các chất dinh dưỡng thảo dược, hơn là một nguồn cung cấp lớn của một hoặc hai đặc tính tập trung. Sự kết hợp cho phép đưa của các loại thảo mộc có thể tác dụng ở các giai đoạn khác nhau theo nhu cầu. Khái niệm này là nơi bạn hiểu các loại thuốc tăng cường hoạt động trong hệ thống . Một sự kết hợp của các loại thảo mộc với một số tính chất tương tự có thể làm tăng độ hiệu quả, chủ yếu là thông qua một phạm vi rộng lớn hơn của hoạt động. Cuối cùng, một số các loại thảo mộc rất mạnh và phức tạp có lợi với số lượng nhỏ, và là chất xúc tác, nhưng không nên sử dụng đơn lẻ.

>>Bài viết liên quan : Tại sao dương vật nhỏ

You May Also Like